Miesięczne archiwum: Lipiec 2016

O serii

Seria „Studia Interkulturowe” powstała z myślą o upowszechnianiu prac naukowych z takich dziedzin jak: literaturoznawstwo, kulturologia/ kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, politologia oraz stosunki międzynarodowe, ale także lingwistyka, translatoryka i glottodydaktyka, jeśli prezentują ujęcie interkulturowe. „Interkulturowość” rozumiana jest przy tym jako szeroko rozumiany dialog – literatur, kultur oraz języków; jako transfer wartości i wzajemne przenikanie się… Czytaj dalej »