Zapowiedź nowego tomu!

przez | 22 listopada 2020

Już wkrótce w serii:

 Chiara Taraborrelli

Polski Dante. Studium recepcji Dantego i jego dzieł w Polsce

Wszystko wokół nas nieustannie się zmienia. Metamorfozom podlegają style literackie, sztuka, kultura, architektura oraz nasze życie codzienne. Jedynie klasyka pozostaje nieśmiertelna. Mimo upływu czasu, zmian politycznych i cywilizacyjnych wciąż jest aktualna i inspiruje kolejne pokolenia intelektualistów. Doskonałym przykładem jest poemat Boska Komedia Dantego Alighieri, uważana za arcydzieło literatury światowej i szczytowe osiągnięcie kultury średniowiecznej. Próbą ilustracji polskiej recepcji Dantego Alighieri jest monografia Polski Dante. Studium recepcji Dantego i jego dzieł w Polsce. Autorka z badawczym zacięciem analizuje drogę Dantego poprzez różne epoki: jego pierwsze kroki w XVI wieku, przechodząc przez szczyt popularności w epoce romantyzmu, sięgając do XX wieku. W monografii przedstawiono liczne motywy z Dantego, po które sięgała polska poezja, proza oraz myśl filozoficzna. W szerokiej galerii nazwisk pojawiają się tacy twórcy jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Jan Lechoń, Stanisław Baliński, Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz czy Witold Gombrowicz.