Kontakt

Studia Interkulturowe
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 255/ 248
e-mail: si@iksi.uw.edu.pl
www.si.iksi.uw.edu.pl

ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 255/ 248

e-mail: si.iksi@uw.edu.pl