Archiwum autora: Magdalena Latkowska

Zapowiedź nowego tomu!

Już wkrótce w serii:  Chiara Taraborrelli Polski Dante. Studium recepcji Dantego i jego dzieł w Polsce Wszystko wokół nas nieustannie się zmienia. Metamorfozom podlegają style literackie, sztuka, kultura, architektura oraz nasze życie codzienne. Jedynie klasyka pozostaje nieśmiertelna. Mimo upływu czasu, zmian politycznych i cywilizacyjnych wciąż jest aktualna i inspiruje kolejne pokolenia intelektualistów. Doskonałym przykładem jest… Czytaj dalej »

O serii

Seria „Studia Interkulturowe” powstała z myślą o upowszechnianiu prac naukowych z takich dziedzin jak: literaturoznawstwo, kulturologia/ kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, politologia oraz stosunki międzynarodowe, ale także lingwistyka, translatoryka i glottodydaktyka, jeśli prezentują ujęcie interkulturowe. „Interkulturowość” rozumiana jest przy tym jako szeroko rozumiany dialog – literatur, kultur oraz języków; jako transfer wartości i wzajemne przenikanie się… Czytaj dalej »